Stasiulevičius, Aloyzas. Vilniaus vizija, 1997; tapyba