Stasiulevičius, Aloyzas. Vilnius nuo Gedimino kalno, 1970; piešinys